Rekvizīti

SIA "ARRE"
Jur.adr.,birojs- "Cieceri"
Mārupe,Mārupes novads. LV-2167
"Ražotne" - Aizputes nov. Kazdangas p. "Tebras" LV-3457

PVN reģ. Nr.: LV40003672881
AS "SEB banka",  SWIFT: UNLALV2X
IBAN: LV60UNLA0050010573256

Kontakti:
Arvīds Rencis, valdes loceklis
Tālr. 29 579 440

Ilgonis Indrāns, raž. vad.
Tālr. 29 442 439