Rekvizīti

SIA "ARRE"
Jur.adr.,birojs- ,,Cieceri" Mārupe,Mārupes novads. LV-2167
,,Ražotne" -.Aizputes nov.Kazdangas p. ,,Tebras" LV-3457

PVN reģ. Nr.: LV40003672881
AS "SEB banka",  SWIFT: UNLALV2X, IBAN: LV60UNLA0050010573256

Kontakti:
Arvīds Rencis, valdes loceklis Tālr. 29 579 440
Ilgonis Indrāns, raž. vad. Tālr. 29 442 439